/Konkursy/Zadania/Zadania z treścią/Prędkość, droga, czas

Zadanie nr 4706695

Marcin goni Norberta. Początkowa odległość między nimi wynosi 162 m, Krok Marcina ma 0,9 m, krok Norberta 0,75 m. Marcin w ciągu 4 sekund robi 20 kroków, a Norbert w ciągu 5 sekund robi 24 kroki. Po jakim czasie Marcin dogoni Norberta?

Wersja PDF

Rozwiązanie

W ciągu 20 sekund Marcin robi 100 kroków, czyli pokonuje dystans 90 metrów.

W tym samym czasie Norbert robi 96 kroków, czyli pokonuje dystans 72 metrów.

Zatem w ciągu 20 sekund Marcin zbliża się do Norberta o 18 metrów. Ponieważ  

162 ----= 9 18

dogoni go po 9⋅ 20 = 180 sekundach, czyli po 3 minutach.  
Odpowiedź: Po 3 minutach.

Wersja PDF
spinner