/Szkoła średnia/Prawdopodobieństwo/Z definicji/Geometryczne

Zadanie nr 2434343

Losujemy dwa różne punkty spośród wierzchołków sześcianu o boku długości 1. Jakie jest prawdopodobieństwo, że

 • odległość wylosowanych wierzchołków jest równa 1?
 • odległość wylosowanych wierzchołków jest większa od 3 2 ?
Wersja PDF

Rozwiązanie

Przyjmijmy za zdarzenia sprzyjające dwuelementowe zbiory wylosowanych wierzchołków (czyli odcinki łączące dwa wierzchołki sześcianu).


PIC


Mamy zatem

 ( ) |Ω | = 8 = 8-⋅7 = 2 8. 2 2
 • Zdarzeń sprzyjających jest tyle, ile jest krawędzi sześcianu (bo tylko krawędzie mają długość 1), czyli 12. Zatem szukane prawdopodobieństwo wynosi
   12 3 P = ---= -. 28 7

   
  Odpowiedź: 37

 • Ponieważ przekątna ściany sześcianu ma długość √ -- 2 < 3 2 , więc interesują nas tylko przekątne sześcianu, które mają długość √ -- 3 3 > 2 . Takie przekątne są 4 (na obrazku narysowane są 2). Zatem szukane prawdopodobieństwo wynosi
  P = -4-= 1. 28 7

   
  Odpowiedź: 1 7

Wersja PDF
spinner