/Szkoła średnia/Prawdopodobieństwo/Z definicji/Różne

Zadanie nr 6751166

Ze zbioru 26 liter alfabetu łacińskiego {A ,B,C ,...,X,Y ,Z } losujemy bez zwracania trzy razy jedną literę. Oblicz prawdopodobieństwo tego, że wśród wylosowanych liter znalazła się przynajmniej jedna z liter X , Y lub Z .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Za zdarzenia elementarne przyjmijmy ciągi wylosowanych liter. Mamy zatem

|Ω | = 26 ⋅25 ⋅24.

Zdarzeń, w których jest jedna z liter X , Y lub Z jest dość dużo i policzenie ich nie jest zbyt łatwe. O wiele prościej jest ze zdarzeniami przeciwnymi, czyli takimi, w których nie ma żadnej z tych trzech liter. W takiej sytuacji losujemy ze zbioru 23 liter, więc jest

23 ⋅22 ⋅21

zdarzeń, w których nie ma X , Y , ani Z . Interesujące nas prawdopodobieństwo jest więc równe

 23 ⋅22 ⋅21 23 ⋅11⋅ 7 17 71 829 1 − -----------= 1− --------- = 1 − ----- = ----. 26 ⋅25 ⋅24 26 ⋅25⋅ 4 26 00 2600

 
Odpowiedź:  829 2600

Wersja PDF
spinner