/Konkursy/Zadania/Geometria/Planimetria/Okrąg i koło/Kąty wpisane

Zadanie nr 3722372

Dane są dwa kąty wpisane oparte na tym samym łuku. Wykaż, że dwusieczne tych kątów przetną się w punkcie należącym do okręgu.

Wersja PDF

Rozwiązanie

Zaczynamy od rysunku i niech ACB i ADB będą oparte na tym samym łuku.


PIC


Jeżeli poprowadzimy dwusieczną kąta ACB , to jej punkt przecięcia E z okręgiem, podzieli łuk AB na dwie równe części. W takim razie prosta DE jest dwusieczną kąta ADB .

Wersja PDF
spinner