/Szkoła średnia/Statystyka/Dane z wykresu

Zadanie nr 2414742

Na podanym wykresie przedstawiono stan wody


PIC


w rzece Bug w okresie od 25 lutego do 15 marca 2009.

 • W których dniach stan wody w rzece nie przekraczał 207 cm?
 • Jaki był średni stan wody w rzece w dniach 1-10 marca 2009?
 • O ile procent podniósł się stan wody w rzece między 6 a 12 marca? Wynik podaj z dokładnością do jednego punktu procentowego.
Wersja PDF

Rozwiązanie

 • Odczytujemy z wykresu.  
  Odpowiedź: Między 2 a 6 marca.
 • Liczymy średnią
  208 + 2 06+ 205 + 204 + 204 + 20 6+ 209+ 211 + 214 + 21 6 ------------------------------------------------------------ = 208,3 . 10

   
  Odpowiedź: 208,3 cm

 • Liczymy
  222-−-206- 206 ⋅10 0% ≈ 8% .

   
  Odpowiedź: O 8%

Wersja PDF
spinner