/Szkoła średnia/Statystyka/Dane z wykresu

Zadanie nr 3194688

Na diagramie poniżej przedstawiono procentowy podział miesięcznych zarobków w pewnej firmie.


PIC


 • Podaj medianę tych zarobków
 • Wyznacz średnią kwotę miesięcznych zarobków w tej firmie.
 • Oblicz prawdopodobieństwo, że losowo wybrany pracownik tej firmy zarabia miesięcznie więcej niż 3000 zł.
Wersja PDF

Rozwiązanie

 • Patrzymy na jakich zarobkach wypadnie 50% pracowników (licząc o lewej). Mamy
  10 % + 37 % = 47% 10 % + 37 % + 5% = 52%

  Zatem połowa danych kończy się w wynagrodzeniu 2300.  
  Odpowiedź: 2300 zł

 • Liczymy średnią ważoną
  10 ⋅1200 + 37 ⋅200 0+ 5⋅23 00+ 25⋅ 3000 + 18 ⋅4500 + 5 ⋅5600 ---------------------------------------------------------------= 100 = 10 ⋅12 + 37 ⋅20 + 5 ⋅23+ 25 ⋅30+ 18⋅ 45+ 5⋅5 6 = 2815 .

   
  Odpowiedź: 2815 zł

 • Liczymy
   18 % + 5% 23 P = -----------= ----= 0,23. 100% 100

   
  Odpowiedź: 0,23

Wersja PDF
spinner