/Szkoła średnia/Prawdopodobieństwo/Z definicji/Monety i banknoty

Zadanie nr 3786803

Rzucamy cztery razy symetryczną monetą. Po przeprowadzonym doświadczeniu zapisujemy liczbę uzyskanych orłów (od 0 do 4) i liczbę uzyskanych reszek (również od 0 do 4). Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że w tych czterech rzutach liczba uzyskanych orłów będzie większa niż liczba uzyskanych reszek.

Wersja PDF

Rozwiązanie

W każdym rzucie mamy dwa możliwe wyniki, więc jest

|Ω | = 2⋅ 2⋅2 ⋅2 = 1 6

wszystkich możliwych zdarzeń. Wśród nich jest 5

(O ,O,O ,O ) (O ,O,O ,R ),(O,O ,R ,O ),(O ,R ,O ,O ),(R ,O ,O ,O )

zdarzeń spełniających warunki zadania. Interesujące nas prawdopodobieństwo jest więc równe 5- 16 .  
Odpowiedź:  5 16

Wersja PDF
spinner