/Szkoła średnia/Prawdopodobieństwo/Z definicji/Monety i banknoty

Zadanie nr 9389441

Rzucamy cztery razy symetryczną monetą. Co jest bardziej prawdopodobne: wyrzucenie dokładnie jednej reszki czy wyrzucenie orła dwa razy z rzędu?

Wersja PDF

Rozwiązanie

Umówmy się, że za wyniki uważamy uporządkowane ciągi otrzymanych reszek/orłów. Mamy wtedy

|Ω 3| = 24 = 16.

Są cztery zdarzenia sprzyjające zdarzeniu, w którym wyrzuciliśmy jedną reszkę:

ROOO , OROO , OORO , OOOR .

Zdarzeń sprzyjających wyrzuceniu pod rząd dwóch orłów jest więcej:

OOOO , OOOR , OORO , OROO , ROOO , OORR , ROOR , RROO .

Zatem prawdopodobieństwo drugiego zdarzenia jest większe.  
Odpowiedź: Wyrzucenie pod rząd dwóch orłów.

Wersja PDF
spinner