/Szkoła średnia/Prawdopodobieństwo/Z definicji/Karty

Zadanie nr 6489552

Oblicz prawdopodobieństwo otrzymania przez brydżystę dokładnie jednego asa.

Wersja PDF

Rozwiązanie

Talia kart składa się z 52 kart, a brydżysta otrzymuje 13 z nich. Jeżeli przyjmiemy za zdarzenia elementarne zbiory otrzymanych kart to mamy

 ( ) |Ω | = 52 = --52!--. 13 13!⋅39 !

Asa możemy wybrać na 4 sposoby, a dodatkowe 12 kart na

( ) 48 = --48!--- 12 12!⋅36 !

sposobów. Zatem prawdopodobieństwo wynosi

 4 ⋅124!8⋅3!6! 4 ⋅48! ⋅13!⋅39 ! 4⋅ 13⋅ 39⋅3 8⋅37 P = ---52!--- = --12!⋅36-!⋅52!- = -52-⋅51-⋅50-⋅49--= 13!⋅39! 1-3⋅1-9⋅37- -9139- = 1 7⋅2 5⋅49 = 208 25 ≈ 0,4 4.

 
Odpowiedź: -9139- ≈ 0,44 20825

Wersja PDF
spinner