/Szkoła średnia/Prawdopodobieństwo/Z definicji/Karty

Zadanie nr 8776105

Oblicz prawdopodobieństwo otrzymania przez brydżystę czterech asów.

Wersja PDF

Rozwiązanie

Talia kart składa się z 52 kart, a brydżysta otrzymuje 13 z nich. Jeżeli przyjmiemy za zdarzenia elementarne zbiory otrzymanych kart to mamy

 ( ) |Ω | = 52 = --52!--. 13 13!⋅39 !

Mają być cztery asy i do nich musimy dobrać 9 kart. Możemy to zrobić na

( ) 48 --48!-- 9 = 9! ⋅39!

sposobów. Zatem prawdopodobieństwo wynosi

 -48!- 48!⋅13 !⋅39! 1 3⋅1 2⋅11 ⋅10 P = 9!5⋅329!!-= -------------= -------------- = 13!⋅39!- 9! ⋅39!⋅52 ! 5 2⋅5 1⋅50 ⋅49 11 11 = ---------= ----- ≈ 0,00 26. 17⋅ 5⋅49 416 5

 
Odpowiedź: -11- 4165 ≈ 0,00 26

Wersja PDF
spinner