/Szkoła średnia/Prawdopodobieństwo/Z definicji/Karty

Zadanie nr 9373615

Z talii 52 kart wyciągamy losowo jedną. Oblicz prawdopodobieństwo, że wyciągnięta karta będzie królem, asem lub kierem.

Wersja PDF

Rozwiązanie

Jedną kartę z talii możemy wybrać na

52 sposoby .

W talii znajdują się 4 króle, 4 asy i 13 kart w kolorze kier. Musimy jednak uważać ponieważ w ten sposób dwukrotnie dodalibyśmy króla i asa kier. Zatem króla, asa lub kiera możemy wybrać na

4 + 4 + 11 = 19 sposob ów .

Zatem prawdopodobieństwo wynosi

19- 52.

 
Odpowiedź: 19 52

Wersja PDF
spinner