Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Zadanie nr 9621249

Czworokąt ABCD jest wpisany w okrąg. Dane są |BC | = a, |CD | = b, |∡DAB | = α . Wyznacz długość przekątnej BD .

Wersja PDF
Rozwiązanie

Rozpoczynamy od rysunku.


PIC


Ponieważ sumy przeciwległych kątów czworokąta wpisanego w okrąg są równe 18 0∘ , mamy

∡C = 180∘ − ∡A = 180∘ − α.

Możemy więc wyliczyć długość przekątnej BD korzystając z twierdzenia cosinusów w trójkącie BCD .

BD 2 = BC 2 + CD 2 − 2BC ⋅CD cos ∡C 2 2 2 ∘ BD = a + b − 2ab cos(180 − α ) BD 2 = a2 + b2 + 2ab cosα ∘ ------------------- BD = a2 + b2 + 2ab cos α.

 
Odpowiedź:  √ -2----2------------ BD = a + b + 2ab cos α

Wersja PDF
Twoje uwagi
Nie rozumiesz fragmentu rozwiązania?
W rozwiązaniu jest błąd lub literówka?
Masz inny pomysł na rozwiązanie tego zadania?
Napisz nam o tym!