/Szkoła średnia/Geometria/Stereometria/Graniastosłup/Prawidłowy trójkątny

Zadanie nr 2507014

W graniastosłupie prawidłowym trójkątnym o krawędzi podstawy a = 8 przekątna ściany bocznej tworzy z drugą ścianą boczną kąt o mierze 30 ∘ . Oblicz

 • długość przekątnej ściany bocznej,
 • długość wysokości graniastosłupa,
 • objętość i pole powierzchni całkowitej.
Wersja PDF

Rozwiązanie

Zacznijmy od rysunku.


PIC


Rysunek specjalnie narysowaliśmy trochę nietypowo (graniastosłup leży na ścianie bocznej) — dzięki temu lepiej widać jak wygląda rzut przekątnej ściany bocznej na sąsiednią ścianę, w szczególności widać, że rzut S wierzchołka C′ to środek krawędzi ′ ′ A B .

 • Z trójkąta prostokątnego ′ ASC mamy
   ′ SC---= sin3 0∘ AC√-′ 8-3- -2---= 1- AC ′ 2√ -- AC ′ = 8 3.

  W powyższych rachunkach skorzystaliśmy ze wzoru na wysokość w trójkącie równobocznym √- a-3- 2 .  
  Odpowiedź: √ -- 8 3

 • Wysokość H liczymy z trójkąta prostokatnego AA ′C′
   ∘ ------------------ H = (AC ′)2 − (A′C ′)2 = √ 6-4⋅3-−-64-= √ 64⋅-2 = 8√ 2.

   
  Odpowiedź: 8√ 2-

 • Najpierw liczymy objętość
   √ -- √ -- √ -- V = 64--3-⋅8 2 = 128 6 . 4

  Pole powierzchni

   64√ 3- √ -- √ -- √ -- P = 2 ⋅------+ 3 ⋅8 ⋅8 2 = 3 2 3+ 192 2. 4

  Korzystaliśmy powyżej ze wzoru na pole trójkąta równobocznego √- a2-3 4 .  
  Odpowiedź: Objętość: √ -- 128 6 , pole powierzchni: √ -- √ -- 32 3 + 192 2

Wersja PDF
spinner