/Szkoła średnia/Geometria/Stereometria/Graniastosłup/Prawidłowy trójkątny

Zadanie nr 6374980

W graniastosłupie prawidłowym trójkątnym o krawędzi podstawy a = 6 przekątna ściany bocznej tworzy z drugą ścianą boczną kąt o mierze 30 ∘ . Oblicz

 • długość przekątnej ściany bocznej,
 • długość wysokości graniastosłupa,
 • objętość i pole powierzchni całkowitej.
Wersja PDF

Rozwiązanie

Zacznijmy od rysunku.


PIC


Rysunek specjalnie narysowaliśmy trochę nietypowo (graniastosłup leży na ścianie bocznej) — dzięki temu lepiej widać jak wygląda rzut przekątnej ściany bocznej na sąsiednią ścianę, w szczególności widać, że rzut S wierzchołka C′ to środek krawędzi ′ ′ A B .

 • Z trójkąta prostokątnego ′ ASC mamy
   ′ SC---= sin3 0∘ AC√-′ 6-3- -2---= 1- AC ′ 2√ -- AC ′ = 6 3.

  W powyższych rachunkach skorzystaliśmy ze wzoru na wysokość w trójkącie równobocznym √- a-3- 2 .  
  Odpowiedź: √ -- 6 3

 • Wysokość H liczymy z trójkąta prostokatnego AA ′C′
   ∘ ------------------ H = (AC ′)2 − (A′C ′)2 = √ 3-6⋅3-−-36-= √ 36⋅-2 = 6√ 2.

   
  Odpowiedź: 6√ 2-

 • Najpierw liczymy objętość
   √ -- √ -- √ -- V = 36--3-⋅6 2 = 54 6. 4

  Pole powierzchni

   36√ 3- √ -- √ -- √ -- P = 2 ⋅------+ 3 ⋅6 ⋅6 2 = 1 8 3+ 108 2. 4

  Korzystaliśmy powyżej ze wzoru na pole trójkąta równobocznego √- a2-3 4 .  
  Odpowiedź: Objętość: √ -- 54 6 , pole powierzchni: √ -- √ -- 18 3 + 108 2

Wersja PDF
spinner