/Szkoła średnia/Geometria/Stereometria/Graniastosłup/Prawidłowy trójkątny

Zadanie nr 9395695

Promień okręgu opisanego na podstawie graniastosłupa prawidłowego trójkątnego ma długość √ -- 4 3 . Pole powierzchni bocznej jest równe 144.

 1. Oblicz objętość tego graniastosłupa.
 2. Oblicz cosinus kąta między przekątną ściany bocznej i krawędzią podstawy graniastosłupa.
Wersja PDF

Rozwiązanie

Zaczynamy od rysunku


PIC


Promień okręgu opisanego na trójkącie równobocznym stanowi 23 wysokości tego trójkąta, czyli

 √ -- h = 3r = 6 3. 2

Obliczamy długość krawędzi podstawy

 √ -- h = a--3- 2 2h√ 3- 2 ⋅6√ 3- a = ------= --√-----= 12. 3 3
 • Ze wzoru na pole boczne wyznaczamy wysokość graniastosłupa
  Pb = 3aH 14 4 = 3⋅ 12H ⇒ H = 4.

  Teraz już łatwo policzyć objętość graniastosłupa

   1 √ -- √ -- V = Pp ⋅H = 4 ⋅-ah = 2⋅ 12⋅ 6 3 = 144 3 . 2

   
  Odpowiedź: √ -- 144 3

 • Z twierdzenia Pitagorasa obliczamy długość przekątnej d
   ∘ -------- --------- --- d = a2 + H 2 = √ 144+ 16 = 4√ 1 0.

  Wyznaczamy cosinus

   √ --- a 12 3 10 co sα = d-= --√----= -10--. 4 10

   
  Odpowiedź: √-- 3-10- 10

Wersja PDF
spinner