/Szkoła średnia/Geometria/Stereometria/Graniastosłup/Prawidłowy sześciokątny

Zadanie nr 6290311

Krótsza przekątna graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego tworzy z płaszczyzną podstawy kąt 6 0∘ . Przekątna ściany bocznej ma długość √ --- 4 10 .

 • Oblicz objętość i pole powierzchni całkowitej tego graniastosłupa.
 • Oblicz cosinus kąta między krótszymi przekątnymi graniastosłupa wychodzącymi z jednego wierzchołka.
Wersja PDF

Rozwiązanie

Zaznaczmy na rysunku kąt nachylenia przekątnej i dorysujmy przekątne podstawy.


PIC


 • Zauważmy, że przekątne dzielą sześciokąt w podstawie na 6 trójkątów równobocznych i odcinek BD ma długość dwa razy większą od wysokości tych trójkątów. Jeżeli więc oznaczymy przez a długość krawędzi podstawy, to
   √ -- a--3- √ -- BD = 2 ⋅ 2 = a 3

  Oznaczmy przez H wysokość ostrosłupa i popatrzymy na trójkąt prostokątny ′ BDD .

   -- -- -- √ 3 = tg 60∘ = -H-- ⇒ H = a√ 3 ⋅√ 3 = 3a . BD

  Pozostało teraz wykorzystać podaną informację o długości przekątnej ściany bocznej – patrzymy na trójkąt prostokątny ′ ABA .

   ′ 2 2 ′2 (A B ) = AB + (AA ) √ ---2 2 2 (4 10) = a + (3a ) 160 = 10a2 ⇒ a = 4 .

  Objętość graniastosłupa jest równa

   2√ -- √ --3 -- V = P ⋅H = 6 ⋅ a--3-⋅3a = 9--3a--= 288√ 3. p 4 2

  Pole powierzchni całkowitej jest równe

   2√ -- √ -- Pc = 2Pp + Pb = 2⋅6 ⋅ a--3-+ 6 ⋅aH = 3 3a2 + 18a2 = √ -- 4√ -- = 3a2( 3 + 6) = 48 ( 3+ 6).

   
  Odpowiedź: √ -- V = 288 3 , -- P = 48(√ 3 + 6 ) c

 • Cosinus interesującego nas kąta ′ ′ α = ∡F BD obliczymy z twierdzenia cosinusów w trójkącie równoramiennym ′ ′ F BD . Długość ramienia tego trójkąta obliczamy z trójkąta prostokątnego BDD ′ .
   -H--- ∘ BD ′ = sin6 0 H 1 2 24 BD ′ = ------∘ = √-- = √--. sin60 -23 3

  Ponadto

   √ -- √ -- D ′F′ = BD = a 3 = 4 3.

  Piszemy teraz twierdzenie cosinusów w trójkącie BD ′F′ .

   (D ′F′)2 = (BD ′)2 + (BF′)2 − 2(BD ′)⋅ (BF′)⋅ cosα (D ′F′)2 = 2(BD ′)2 − 2(BD ′)2 ⋅co sα = 2 (BD ′)2(1− co sα) 576 48 = 2⋅ ---(1 − co sα) = 3 84(1− cosα ) 3 1− cosα = -48-= 1- ⇒ cos α = 7-. 384 8 8

   
  Odpowiedź: 7 8

Wersja PDF
spinner