/Szkoła średnia/Zadania z treścią/Procenty/Roztwory

Zadanie nr 1562087

Zmieszano 2 kg solanki o zawartości 12% soli i 1 kg solanki o zawartości 18% soli. Ile procent soli zawiera ta mieszanina?

Wersja PDF

Rozwiązanie

W 2 kg pierwszej solanki jest 0,24 kg soli, a w 1 kg drugiej mieszanki jest 0,18 kg soli. Stężenie soli w otrzymanym roztworze jest więc równe

0-,24+--0,18 = 0,42-= 0 ,1 4 = 14% . 3 3

 
Odpowiedź: 14%

Wersja PDF
spinner