/Szkoła średnia/Zadania z treścią/Procenty/Roztwory

Zadanie nr 3265494

W jakim stosunku należy zmieszać 14 i 6 procentowe roztwory chlorku sodu, aby otrzymać roztwór 8 procentowy?

Wersja PDF

Rozwiązanie

Sposób I

Powiedzmy, że pierwszego roztworu weźmiemy x , a drugiego y . Wtedy otrzymamy x+ y roztworu, w którym będzie

0,14x + 0 ,0 6y

chlorku sodu. Chcemy mieć roztwór 8 procentowy, co daje nam równanie

 10-0 0,14x + 0 ,0 6y = 0,08 (x+ y) / ⋅ 2 7x + 3y = 4(x + y) = 4x + 4y 3x = y x 1 --= -. y 3

Sposób II

Każda jednostka 6 procentowego roztworu zawiera 2 procent niedoboru do ośmiu, a jednostka 14 procentowego roztworu zawiera 6 procent nadmiaru ponad 8 procent. Zatem, aby to wyrównać do 8 procent, na każdą jednostkę roztworu 14 procentowego muszą przypadać 3 jednostki roztworu 6 procentowego.  
Odpowiedź: W stosunku 1:3

Wersja PDF
spinner