/Szkoła średnia/Zadania z treścią/Procenty/Roztwory

Zadanie nr 4705710

Stężenie pewnego roztworu wodnego soli wynosi 10%. Ile kilogramów czystej wody należy dodać do 12 kg tego roztworu, aby otrzymać roztwór o stężeniu 6%?

Wersja PDF

Rozwiązanie

Sposób I

W 12 kilogramach roztworu znajduje się

0,1 ⋅12 = 1 ,2

kilograma soli. Jeżeli przez x oznaczymy wagę żądanego 6%–wego roztworu to otrzymujemy równanie

 1,2 0,06x = 1 ,2 ⇒ x = -----= 20 kg . 0,06

W takim razie należy dolać 20 − 12 = 8 kilogramów wody.

Sposób II

Oznaczmy szukaną wagę dolanej wody przez x . Ponieważ ilość soli w obu roztworach jest taka sama, mamy równanie

10% ⋅ 12 = 6% ⋅ (12+ x) / ⋅10 0 10⋅ 12 = 6(12 + x ) / : 6 10⋅ 2 = 12 + x ⇒ x = 20 − 12 = 8 kg .

 
Odpowiedź: 8 kg

Wersja PDF
spinner