/Szkoła średnia/Zadania z treścią/Procenty/Roztwory

Zadanie nr 9082779

Stężenie roztworu kwasu solnego wynosi 5%. Ile kilogramów wody należy dodać do 44 kg tego roztworu, aby stężenie roztworu zmniejszyło się do 2%?

Wersja PDF

Rozwiązanie

Sposób I

W 44 kilogramach roztworu znajduje się

0,05 ⋅44 = 2,2 kg

kwasu solnego. Jeżeli przez x oznaczymy wagę żądanego 2%-wego roztworu to otrzymujemy równanie

 2,2 0,02x = 2,2 ⇒ x = -----= 110 kg. 0,02

W takim razie należy dolać 110 − 44 = 66 kilogramów wody.

Sposób II

Oznaczmy szukaną wagę dolanej wody przez x . Ponieważ ilość kwasu solnego w obu roztworach jest taka sama, mamy równanie

5% ⋅44 = 2% ⋅(44 + x) /⋅ 100 5 ⋅44 = 2(4 4+ x) / : 2 5 ⋅22 = 44 + x ⇒ x = 11 0− 4 4 = 66.

 
Odpowiedź: 66 kg

Wersja PDF
spinner