/Szkoła średnia/Geometria/Planimetria/Trójkąt/Dowolny/Długości boków

Zadanie nr 2241465

W trójkącie ABC proste zawierające dwusieczne kątów poprowadzonych z wierzchołków A i B przecinają się pod kątem 45∘ . Wiedząc, że AC = 2 i BC = 6 , oblicz

 • długość boku AB trójkąta ABC ;
 • długość środkowej trójkąta ABC poprowadzonej z wierzchołka C .
Wersja PDF

Rozwiązanie

Robimy rysunek.


PIC


 • Pierwszy problem jaki napotykamy, to gdzie zaznaczyć podany kąt 45∘ ? – są dwa kąty między prostymi AS i BS (w sumie dają 180 ∘ ) i musimy wiedzieć, o który z nich chodzi. Ponieważ jednak
   ∘ 2α + 2β < 180

  (suma dwóch kątów w trójkącie), więc α+ β < 90 ∘ , czyli kąt

   ∘ ∘ ∡ASB = 180 − (α + β) > 90

  jest na pewno rozwarty. Zatem ∡ASB = 180∘ − 45 ∘ = 135∘ i korzystając z powyższej równości mamy

   ∘ ∘ 135 = ∡ASB = 180 − (α + β) α+ β = 45 ∘ ∘ 2α + 2β = 90 .

  Zatem ∡ACB = 18 0∘ − 2α− 2β = 9 0∘ .

  Możemy więc wyliczyć długość odcinka AB z twierdzenia Pitagorasa.

   ∘ ---2------2- √ ------- √ --- AB = AC + CB = 4 + 3 6 = 2 10.

   
  Odpowiedź: √ --- 2 10

 • Zauważmy, że ponieważ kąt ACB jest prosty to bok AB jest średnicą okręgu opisanego na trójkącie ABC . W takim razie środek D tego boku jest środkiem okręgu opisanego i
  CD = AD = 1AB = √ 10. 2

   
  Odpowiedź: √ --- 10

Wersja PDF
spinner