/Szkoła średnia/Geometria/Planimetria/Trójkąt/Dowolny/Długości boków

Zadanie nr 4302516

Trójkąt o bokach 6, 8 i 10 jest podobny do trójkąta o obwodzie 216. Oblicz długości boków drugiego trójkąta.

Wersja PDF

Rozwiązanie

Obwód pierwszego trójkąta jest równy

6+ 8+ 10 = 24.

Ponieważ 2 16 = 9 ⋅24 , drugi trójkąt jest 9 razy większy od pierwszego trójkąta, więc jego boki mają długości: 54, 72, 90.  
Odpowiedź: 54, 72, 90

Wersja PDF
spinner