/Szkoła średnia/Geometria/Planimetria/Czworokąt/Dowolny/Udowodnij...

Zadanie nr 5128574

Uzasadnij, że środki boków dowolnego czworokąta są wierzchołkami równoległoboku.

 • Jeśli środki boków czworokąta wyznaczają prostokąt, czy można stwierdzić, że czworokąt jest rombem?
 • Jeśli środki boków czworokąta wyznaczają romb, czy można stwierdzić, że czworokąt jest prostokątem?
 • Jeśli środki boków czworokąta wyznaczają kwadrat, czy można stwierdzić, że czworokąt jest kwadratem?
Wersja PDF

Rozwiązanie

Zacznijmy od rysunku.


PIC


Jeżeli dorysujemy przekątną DB , to na mocy wierdzenia Talesa jest ona równoległa do odcinków GF i HE . Podobnie, odcinki EF i HG są równoległe do przekątnej AC . Czworokąt EFGH jest więc równoległobokiem. Zauważmy ponadto, że boki tego równoległoboku mają długości równe połowom długuści przekątnych wyjściowego czworokąta.

 • Czworokąt EF GH jest prostokątem, wtedy i tylko wtedy gdy przekątne AC i BD są prostopadłe. Jest wiele czworokątów o tej własności, które nie są rombami, np. deltoid (rysunek).
  PIC

   
  Odpowiedź: Nie

 • Czworokąt EFGH jest rombem, wtedy i tylko wtedy gdy przekątne AC i BD mają równe długości. Jest wiele czworokątów o tej własności, które nie są prostokątami, np. trapez równoramienny (rysunek).  
  Odpowiedź: Nie
 • Czworokąt EFGH jest kwadratem, wtedy i tylko wtedy gdy przekątne AC i BD są prostopadłe i mają równe długości. Jest wiele czworokątów o tej własności, które nie są prostokątami, np. deltoid z równymi przekątnymi (rysunek).  
  Odpowiedź: Nie
Wersja PDF
spinner