Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Konkursy/Zadania/Geometria/Planimetria/Różne

Wyszukiwanie zadań

Wewnątrz kąta o mierze  ∘ 60 leży punkt S . Odległość tego punktu od ramion kąta wynosi odpowiednio  √ -- 4 6 i √ -- 6 . Oblicz odległość tego punktu od wierzchołka kąta.

  • Uzasadnij, że suma skierowanych kątów zewnętrznych dowolnego wielokąta (niekoniecznie wypukłego) jest równa 2π = 36 0∘ .
  • Uzasadnij, że suma nieskierowanych kątów zewnętrznych dowolnego wielokąta wypukłego jest równa  ∘ 2π = 36 0 .
  • Wyprowadź wzór na sumę kątów wewnętrznych dowolnego n –kąta.
spinner