/Szkoła średnia/Geometria/Stereometria/Zadania na ekstrema/Największa objętość

Zadanie nr 3828739

Suma długości wszystkich krawędzi prostopadłościanu jest równa 4M , a jedna z jego ścian na pole powierzchni trzy razy większe od innej ściany tego prostopadłościanu. Oblicz jaka jest powierzchnia całkowita tego prostopadłościanu, jeżeli jego objętość jest największa możliwa.

Wersja PDF

Rozwiązanie

Szkicujemy prostopadłościan.


PIC


Jeżeli oznaczymy długości krawędzi prostopadłościanu w ten sposób, że ściana o krawędziach a,c jest trzy razy większa od ściany o krawędziach b,c , to mamy

ac = 3bc ⇒ a = 3b.

Ponadto z podanej sumy wszystkich krawędzi mamy

4a + 4b+ 4c = 4M ⇒ c = M − a− b = M − 3b − b = M − 4b.

Objętość prostopadłościanu jest więc równa

 2 3 V(b) = abc = 3b ⋅b⋅ (M − 4b) = 3b M − 1 2b .

Dziedziną tej funkcji jest przedział ( M ) 0,4- . Liczymy pochodną.

 ( M ) ( M ) V ′(b) = 6bM − 36b 2 = 36b ---− b = − 36b b − --- . 6 6

Widać teraz, że pochodna jest dodatnia w przedziale ( ) 0, M6- i ujemna w przedziale ( ) M-, M 6 4 . To oznacza, że funkcja V(b ) największą wartość przyjmuje dla  M- b = 6 . Mamy wtedy  M- a = 3b = 2 i  2M- M- c = M − 4b = M − 3 = 3 .

Pozostało obliczyć pole powierzchni całkowitej

Pc = 2(ab + bc + ca) = 2(3b2 + bc+ 3bc) = 2b(3b + 4c) = M ( M 4M ) M 11M 1 1 = --- ---+ ---- = ---⋅----- = ---M 2. 3 2 3 3 6 1 8

 
Odpowiedź: 1118M 2

Wersja PDF
spinner