/Szkoła średnia/Geometria/Stereometria/Zadania na ekstrema/Największa objętość

Zadanie nr 6623909

Rozważamy wszystkie ostrosłupy prawidłowe czworokątne ABCDE , w których krawędź boczna ma długość d (zobacz rysunek).


ZINFO-FIGURE


 • Wyznacz zależność objętości V ostrosłupa od jego wysokości h i podaj dziedzinę funkcji V (h) .

 • Wyznacz wysokość tego z rozważanych ostrosłupów, którego objętość jest największa.

Wersja PDF

Rozwiązanie

Dorysujmy wysokość ostrosłupa i oznaczamy przez a długość jego krawędzi podstawy.


ZINFO-FIGURE


 • Podstawa ostrosłupa to kwadrat, więc

   1- 1- √ -- OC = 2 AC = 2 ⋅ a 2.

  Z drugiej strony

  OC 2 = EC 2 − EO 2 = d2 − h2.

  Mamy zatem

  a2- 2 2 2 2 2 2 2 = OC = d − h ⇒ a = 2 (d − h ).

  Objętość ostrosłupa jest więc równa

  V (h) = 1P ⋅EO = 1a2 ⋅h = 2(d2 − h2)h = 2d2h − 2-h3. 3 ABCD 3 3 3 3

  Dziedziną tej funkcji jest przedział

  (0,d )

  (bo EO < EC ).  
  Odpowiedź: 2 2 2 V (h) = 3 (d − h )h , D = (0,d)

 • Liczymy pochodną funkcji V .

   ( ) ( ) ( ) ′ 2-2 2 2 d2- -d-- -d-- V (h) = 3d − 2h = −2 h − 3 = − 2 h − √ 3- h + √ 3- .

  Widać teraz, że pochodna jest dodatnia dla ( ) h ∈ 0, d√-- 3 i ujemna dla ( ) h ∈ √d-,d 3 . To oznacza, że funkcja V jest rosnąca w przedziale ( ] 0,√d- 3 i malejąca w przedziale [ ) √d-,d 3 . Największą wartość objętości otrzymamy więc dla

   √ -- -d-- d--3- h = √ 3-= 3 .

   
  Odpowiedź: √- h = √d-= d33- 3

Wersja PDF
spinner