/Szkoła średnia/Prawdopodobieństwo/Z definicji/Proces technologiczny

Zadanie nr 4129944

W pojemniku znajduje się 200 wybrakowanych części. 60 sztuk odrzucono z powodu wystąpienia wady A , 40 sztuk z powodu wady B , pozostałe z powodu wady C . Każda część ma tylko jedną wadę. Oblicz prawdopodobieństwo, że wybierając losowo z tego pojemnika 3 części, wybierzesz dokładnie po jednej części z każdą z wad.

Wersja PDF

Rozwiązanie

Ustalmy, że zdarzenia elementarne to nieuporządkowane trójki 3 części. Mamy zatem

 ( ) |Ω | = 200 = 2-00⋅-199⋅-198 = 2 00⋅1 99⋅3 3. 3 2 ⋅3

Z każdego typu części musimy wybrać po jednej, zatem zdarzeń sprzyjających jest

60 ⋅40 ⋅100.

Zatem

P = 60-⋅40-⋅100--= 60-⋅20--= 20-⋅20--= 40-0. 200 ⋅199 ⋅33 199 ⋅33 199 ⋅11 2189

 
Odpowiedź: -400 2189

Wersja PDF
spinner