/Szkoła średnia/Geometria/Geometria analityczna/Okrąg/Wzajemnie styczne

Zadanie nr 7232887

Okrąg o środku w punkcie S = (0,5) ma promień długości 1 i jest styczny do okręgu o środku A i promieniu długości 10. Punkt A leży na osi Oy . Jakie ma współrzędne?

Wersja PDF

Rozwiązanie

Jeżeli naszkicujemy sobie opisaną sytuację, to widać, że mogą być cztery takie okręgi: dwa styczne zewnętrznie i dwa styczne wewnętrznie.


PIC


Aby wyznaczyć ich środki wystarczy skorzystać z faktu, że odległość środków okręgów stycznych zewnętrznie jest równa sumie ich promieni, a w przypadku okręgów stycznych wewnętrznie, odległość ta jest różnicą promieni.

Łatwo wynaczyć wszystkie cztery możliwe środki:

(0,− 6),(0,− 4),(0,14),(0,16 ).

 
Odpowiedź: (0,− 6),(0,− 4),(0,14 ),(0,16)

Wersja PDF
spinner