/Szkoła średnia/Geometria/Planimetria/Trójkąt/Dowolny/Długości odcinków

Zadanie nr 2356591

W trójkącie ABC bok AB ma długość 8, a bok BC ma długość 10. Dwusieczna kąta ABC przecina bok AC w punkcie D takim, że |CD | = 9 (zobacz rysunek).


PIC


Oblicz długość odcinka AD .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Na mocy twierdzenia o dwusiecznej mamy

AD AB ----= ---- CD CB AD--= -8-= 4- ⇒ AD = 9⋅ 4-= 36-. 9 10 5 5 5

 
Odpowiedź: 36 5

Wersja PDF
spinner