/Szkoła średnia/Geometria/Geometria analityczna/Trójkąt/Równoramienny

Zadanie nr 1411214

Punkt A = (− 3,4) jest wierzchołkiem rozwartokątnego trójkąta równoramiennego ABC , w którym |AC | = |BC | . Pole tego trójkąta jest równe 17,5 i wszystkie jego wierzchołki mają współrzędne całkowite. Bok BC zawarty jest w prostej o równaniu 6y − x + 8 = 0 . Oblicz obwód trójkąta ABC .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Rozpoczynamy oczywiście od rysunku.


PIC


Plan jest następujący: obliczymy długość wysokości opuszczonej na bok BC , co dzięki podanemu polu pozwoli nam obliczyć długość ramienia BC trójkąta. Znając długość ramienia BC znajdziemy punkt C jako punkt wspólny okręgu o środku w punkcie A i promieniu AC = BC oraz podanej prostej  1 4 y = 6x − 3 .

Długość wysokości AD to odległość punktu A od prostej 6y − x + 8 = 0 , czyli

 |24-+-3-+-8| -35-- AD = √ 36 + 1 = √ 37.

Ponieważ pole jest równe 17,5 mamy

 1- 17,5 = 2BC ⋅AD / ⋅2 35 35 = BC ⋅√---- √ 3-7 3 7 √ --- BC = 35 ⋅----- = 37. 35

To oznacza, że punkt C leży na okręgu o środku w punkcie A i promieniu √ --- 37 . Okrąg ten ma równanie

 2 2 (x + 3) + (y − 4) = 37.

Szukamy jego punktów wspólnych z podaną prostą – podstawiamy x = 6y+ 8 .

(6y+ 8+ 3)2 + (y− 4)2 = 37 2 2 36y + 132y + 12 1+ y − 8y + 16 = 37 37y2 + 124y + 10 0 = 0.

Rozwiązujemy otrzymane równanie kwadratowe

Δ = 1242 − 4⋅3 7⋅10 0 = 576 = 242 y = −-124-−-24-= −2 lub x = −-124-+-24-= − 100-= − 50-. 74 74 74 37

Ponieważ wiemy, że współrzędne wszystkich wierzchołków trójkąta ABC są całkowite, odrzucamy drugie rozwiązanie i mamy x = 6y + 8 = −4 , czyli C = (− 4,− 2) .

Pozostało teraz obliczyć współrzędne wierzchołka B . Szukamy punktu B = (6y + 8,y) , dla którego

 √ --- ( 37)2 = CB 2 = (6y + 8 + 4 )2 + (y + 2)2 2 2 37 = 36y + 14 4y+ 144 + y + 4y + 4 0 = 37y 2 + 14 8y+ 111 / : 37 0 = y2 + 4y + 3.

Rozwiązujemy otrzymane równanie kwadratowe

Δ = 16 − 12 = 4 y = −-4-−-2 = − 3 lub y = −-4-+-2 = − 1. 2 2

Mamy wtedy odpowiednio B = (− 10,− 3) lub B = (2,− 1) . Teraz musimy być ostrożni, bo wiemy dodatkowo, że trójkąt ABC ma być rozwartokątny. Jeżeli zrobimy dość dokładny rysunek to powinno być jasne, że tak jest tylko w przypadku pierwszego punktu. Jeżeli chcemy mieć 100% pewności, to porównujemy kwadraty długości boków w obu przypadkach. Jeżeli B = (− 10,− 3) , to

AB 2 = (− 10 + 3)2 + (− 3 − 4)2 = 49 + 49 = 98 > 2 ⋅37 = AC 2 + BC 2.

Jeżeli natomiast B = (2,− 1) , to

 2 2 2 2 2 AB = (2+ 3) + (−1 − 4 ) = 25+ 25 = 50 < 2⋅3 7 = AC + BC .

To oznacza, że B = (− 10,− 3) i obwód trójkąta ABC jest równy

 √ ------ √ --- √ --- √ -- √ --- AB + AC + BC = 2 ⋅49 + 37 + 3 7 = 7 2 + 2 37 .

 
Odpowiedź: 7√ 2-+ 2√ 3-7

Wersja PDF
spinner