/Szkoła średnia/Geometria/Geometria analityczna/Trójkąt/Równoramienny

Zadanie nr 7924288

Podstawa AB trójkąta równoramiennego ABC jest zawarta w prostej o równaniu y = − 2x − 3 . Wierzchołki B i C mają współrzędne B = (− 2,1) i C = (8,− 1) . Oblicz współrzędne wierzchołka A i pole trójkąta ABC .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Sposób I

Ponieważ punkt A leży na prostej y = − 2x− 3 , więc ma on postać A = (x,− 2x − 3) .


PIC

Zapiszmy teraz warunek BC = AC .

BC 2 = AC 2 (8 + 2)2 + (− 1 − 1)2 = (8 − x)2 + (− 1 + 2x + 3)2 = (8 − x )2 + (2x + 2)2 2 2 10 0+ 4 = 64 − 16x + x + 4x + 8x + 4 0 = 5x2 − 8x − 36 Δ = 64 + 720 = 784 = 2 82 8 − 28 8 + 28 36 18 x = -------= − 2 lub x = -------= ---= ---= 3,6. 10 10 10 5

Pierwsze rozwiązanie daje współrzędne punktu B , więc musi być x = 185 , czyli

 ( ) ( ) 1-8 36- 18- 51- A = (x,− 2x − 3) = 5 ,− 5 − 3 = 5 ,− 5 .

Aby obliczyć pole trójkąta ABC , korzystamy ze wzoru na pole trójkąta o wierzchołkach A = (xA,yA ) , B = (xB,yB ) i C = (xC ,yC) .

 1 PABC = --|(xB − xA)(yC − yA) − (yB − yA )(xC − xA )|. 2

Mamy więc

 |( ) ( ) ( ) ( ) | 1 | 1 8 51 51 18 | PABC = --|| − 2 − --- ⋅ − 1+ --- − 1+ --- ⋅ 8− --- || = 2 |( ) 5 5| | 5 | 5 1-|| 2-8 46- 56- 2-2|| 1-||−-1288-−-12-32|| = 2 | − 5 ⋅ 5 − 5 ⋅ 5 | = 2 | 25 | = = 1-⋅ 252-0 = 2-52. 2 25 5

Sposób II

Napiszmy najpierw równanie wysokości CD trójkąta ABC . Jest to prosta postaci  1 y = 2x + b (bo jest prostopadła do AB ) oraz przechodzi przez punkt C , więc

− 1 = 4+ b ⇒ b = − 5.

Szukamy teraz punktu wspólnego D prostych AB i CD .

{ y = 12x− 5 y = − 2x − 3.

Odejmujemy od pierwszego równania drugie i mamy

 1 0 = -x + 2x − 5 + 3 2 2 = 5x ⇒ x = 4. 2 5

Stąd y = − 2x − 3 = − 85 − 3 = − 235 i  ( ) D = 45,− 253 . Ponieważ trójkąt ABC jest równoramienny, spodek wysokości D jest środkiem jego podstawy AB . Stąd

 A + B ( 8 46) ( 18 51) D = ------- ⇒ A = 2D − B = --,− --- − (− 2,1) = ---,− --- . 2 5 5 5 5

Obliczamy teraz długość podstawy

 ∘ (----------)2---(--------)2 ∘ (-----)-2---(---)-2- 18- 51- 28- 56- AB = − 2 − 5 + 1 + 5 = − 5 + 5 = ∘ ------ √ -- 1+--4- 28--5- = 28 25 = 5

i długość wysokości

 ∘ (------)-2---(---------)-2 ∘ (------)-2--(------)2 4- 23- 36- 18- CD = 5 − 8 + − 5 + 1 = − 5 + − 5 = ∘ ------ √ -- 4+--1- 18---5 = 18 25 = 5

trójkąta ABC . Pole trójkąta ABC jest więc równe

 √ -- √ -- PABC = 1-⋅AB ⋅ CD = 1⋅ 28--5-⋅ 18--5 = 2-52. 2 2 5 5 5

 
Odpowiedź:  ( ) A = 158,− 551 = (3,6 ; − 10,2) ,  252- PABC = 5

Wersja PDF
spinner