/Szkoła średnia/Geometria/Geometria analityczna/Okrąg/Różne

Zadanie nr 3071100

Podaj współrzędne środka i długość promienia okręgu o równaniu: (x − 4)2 + (y + 2)2 = 2 5 .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Równanie okręgu o środku S = (x0,y0) i promieniu r jest następujące

 2 2 2 (x− x0) + (y− y0) = r .

Równanie możemy zapisać w postaci

 2 2 2 (x− 4) + (y− (− 2 )) = 5 ,

zatem środek to punkt (4 ,− 2 ) , a promień jest równy 5.  
Odpowiedź: Środek: (4,− 2) , promień: 5.

Wersja PDF
spinner