/Szkoła średnia/Geometria/Geometria analityczna/Okrąg/Różne

Zadanie nr 4910174

Znajdź równanie obrazu krzywej  2 2 x + y = 3 w przesunięciu o wektor u = [− 4 ,2 ] .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Podana krzywa to okrąg o środku w punkcie (0,0) i promieniu √ -- 3 . Po przesunięciu o wektor [− 4,2] dostaniemy okrąg o środku (− 4,2) i promieniu √ -- 3 . Otrzymany okrąg ma więc równanie

(x + 4)2 + (y − 2)2 = 3.

PIC


 
Odpowiedź: (x + 4)2 + (y − 2)2 = 3

Wersja PDF
spinner