/Szkoła średnia/Prawdopodobieństwo/Z definicji/Liczba osób

Zadanie nr 5774029

W pewnej klasie okazało się, że są 3 osoby, które urodziły się w kwietniu tego samego roku i są dwie osoby, które urodziły się w lipcu tego samego roku. Oblicz prawdopodobieństwo, że troje z tych 5 uczniów urodziło się tego samego dnia roku.

Wersja PDF

Rozwiązanie

Każdy z uczniów urodzonych w kwietniu mógł urodzić się w jednym z 30 dni kwietnia, a każdy z uczniów urodzonych w lipcu mógł urodzić się w jednym z 31 dni lipca. Zatem wszystkich możliwych dat urodzin jest

|Ω | = 303 ⋅312.

Jeżeli troje z tych uczniów urodziło się tego samego dnia, to musi to być trójka uczniów urodzonych w kwietniu. Mamy zatem

30 ⋅31 ⋅31

sprzyjających dat urodzin (30 możliwości na wspólny dzień urodzin dla uczniów z kwietnia, a pozostali uczniowie mogą mieć dowolne daty urodzin). Stąd

 2 P = 30-⋅31--= -1--. 303 ⋅3 12 30 2

 
Odpowiedź: -1- 900

Wersja PDF
spinner