/Szkoła średnia/Prawdopodobieństwo/Z definicji/Liczba osób

Zadanie nr 5809324

Poniższy diagram przedstawia wyniki ankiety znajomości języków obcych wśród uczniów pewnej szkoły.


PIC


Oblicz prawdopodobieństwo, że losowo wybrana osoba z ankietowanych zna

 • język angielski,
 • co najmniej jeden język obcy.
Wersja PDF

Rozwiązanie

Łącznie osób ankietowanych było

|Ω | = 40 + 20 + 12 + 8 = 80.
 • Obliczamy prawdopodobieństwo
  40-+-8- 48- 80 = 80 = 0,6.

   
  Odpowiedź: 0,6

 • Liczymy
  40-+-8-+-12-= 60-= 0,75. 8 0 80

   
  Odpowiedź: 0,75

Wersja PDF
spinner