/Szkoła średnia/Prawdopodobieństwo/Z definicji/Liczba osób

Zadanie nr 7464066

Uczniowie pewnej szkoły zostali zabrani na wycieczkę do muzeum. W wycieczce wzięło udział 11 uczniów klasy pierwszej, 30 uczniów klasy drugiej i 9 uczniów klasy trzeciej. Przed wejściem do muzeum uczniowie zostali ustawieni w kolejce jeden za drugim. Oblicz prawdopodobieństwo tego, że pierwsi trzej uczniowie w tej kolejce to uczniowie drugiej klasy.

Wersja PDF

Rozwiązanie

Wszystkich uczniów jest 50 , więc wszystkich możliwości wybrania pierwszych trzech uczniów jest

|Ω | = 50 ⋅49 ⋅48

(pierwszego wybieramy dowolnie, drugiego spośród pozostałych 49 osób, trzeciego spośród pozostałych 48).

Ile jest zdarzeń sprzyjających? Możemy wybierać tylko spośród uczniów drugiej klasy, więc mamy

30 ⋅29 ⋅28

możliwości. Zatem prawdopodobieństwo jest równe

30⋅ 29⋅2 8 29 ⋅28 29 29 -----------= --------- = -------= ----. 50⋅ 49⋅4 8 5 ⋅49 ⋅16 5 ⋅7⋅4 14 0

 
Odpowiedź: -29 140

Wersja PDF
spinner