/Szkoła średnia/Prawdopodobieństwo/Z definicji/Liczba osób

Zadanie nr 9343856

Klasy IIIa i IIIb liczą odpowiednio 10 dziewcząt i 18 chłopców oraz 16 dziewcząt i 12 chłopców. Wybieramy losowo jedną z tych dwóch klas i losujemy z niej jednego ucznia. Jakie jest prawdopodobieństwo wylosowania dziewczynki?

Wersja PDF

Rozwiązanie

Opisaną sytuację możemy narysować na drzewku.


PIC


Z drzewka odczytujemy szukane prawdopodobieństwo.

P = 1-⋅-5-+ 1-⋅ 4-= 5--+ 2-= 5-+-8-= 13. 2 14 2 7 28 7 2 8 28

 
Odpowiedź: 1238

Wersja PDF
spinner