/Szkoła średnia/Prawdopodobieństwo/Z definicji/Liczba osób

Zadanie nr 9733754

W pewnej szkole podstawowej 123 uczniów klas szóstych ma do dyspozycji 3 rodzaje zajęć dodatkowych: kółko matematyczne, kółko humanistyczne i kółko przyrodnicze. W poniższej tabeli przedstawiono informacje o liczbie uczniów uczęszczających na wybrane rodzaje zajęć.

Rodzaj zajęć Liczba uczniów
matematyczne 24
przyrodnicze 18
humanistyczne 20
matematyczne i przyrodnicze 4
matematyczne i humanistyczne 5
przyrodnicze i humanistyczne 6
przyrodnicze, humanistyczne i matematyczne 3

Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że losowo wybrany uczeń klasy szóstej uczęszcza tylko na jedne zajęcia pozalekcyjne. Wynik przedstaw w formie nieskracalnego ułamka.

Wersja PDF

Rozwiązanie

Z podanych informacji wiemy, że 4− 3 = 1 uczeń uczęszcza tylko na zajęcia matematyczne i przyrodnicze (bez humanistycznych), oraz 5− 3 = 2 uczniów uczęszcza tylko na zajęcia matematyczne i humanistyczne (bez przyrodniczych). To oznacza, że

24 − 1 − 2 − 3 = 1 8

uczniów uczęszcza tylko na zajęcia matematyczne.

Wiemy ponadto, że 6 − 3 = 3 uczniów uczęszcza tylko na zajęcia przyrodnicze i humanistyczne (bez matematycznych). W takim razie

18 − 1 − 3 − 3 = 1 1

uczniów uczęszcza tylko na zajęcia przyrodnicze, a

20 − 2 − 3 − 3 = 1 2

uczniów tylko na zajęcia humanistyczne.

W takim razie jest

18 + 11 + 12 = 41

uczniów, którzy uczęszczają tylko na jedne zajęcia pozalekcyjne i interesujące nas prawdopodobieństwo jest równe

41 1 ----= -. 123 3

Na koniec diagram, który dobrze ilustruje opisaną w zdaniu sytuację.


PIC


 
Odpowiedź: 13

Wersja PDF
spinner