/Szkoła średnia/Prawdopodobieństwo/Warunkowe i całkowite/Urna

Zadanie nr 9385766

W pojemniku ze słodyczami znajduje się 48 cukierków i 32 lizaki. Osiem lizaków i piętnaście cukierków ma smak jabłkowy, a pozostałe słodycze mają smak pomarańczowy. Z pojemnika wybrano losowo jeden słodycz (cukierek lub lizak) i okazało się, że ma smak pomarańczowy. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia, że wybrany słodycz jest lizakiem.

Wersja PDF

Rozwiązanie

Jeżeli oznaczymy przez A prawdopodobieństwa wylosowania lizaka, a przez B prawdopodobieństwo wylosowania słodycza o smaku pomarańczowym, to mamy obliczyć warunkowe

 P-(A-∩-B)- ---32−808--- 24- 8-- P (A|B ) = P (B) = 80−(8+15) = 57 = 19. 80

 
Odpowiedź: 189

Wersja PDF
spinner