/Szkoła średnia/Zadania z treścią/Liczba osób

Zadanie nr 8171847

W pewnej klasie liczba chłopców stanowi 75% liczby dziewcząt. Gdyby do tej klasy doszło jeszcze czterech chłopców, to liczba chłopców byłaby równa liczbie dziewcząt. Ile dziewcząt jest w tej klasie? Zapisz obliczenia.

Wersja PDF

Rozwiązanie

Jeżeli oznaczmy przez x i y odpowiednio liczbę chłopców i dziewcząt, to mamy układ równań

{ x = 0,75y x+ 4 = y.

Podstawiamy x = 0,75y z pierwszego równania do drugiego i mamy

0,75y + 4 = y 4 = 0,25y / : 0 ,2 5 4 4 y = ----- = -1 = 16. 0 ,25 4

 
Odpowiedź: 16

Wersja PDF
spinner