/Szkoła średnia/Funkcje/Homografia

Zadanie nr 9474654

Funkcja homograficzna f jest monotoniczna w przedziałach (− ∞ ;2 ) i (2;+ ∞ ) . Zbiór R ∖ {0} jest zbiorem wartości tej funkcji, a wartość 1 funkcja przyjmuje dla argumentu 6.

 • Znajdź wzór funkcji f .
 • Naszkicuj wykres funkcji f .
 • Uzasadnij, że funkcja f nie jest monotoniczna w zbiorze (− ∞ ;2)∪ (2;+ ∞ ) .
Wersja PDF

Rozwiązanie

 • Najlepiej jest myśleć o hiperboli będącej wykresem funkcji f – z podanych informacji wynika, że ma ona asymptoty x = 2 i y = 0 . Funkcja ma zatem wzór postaci
   --a--- f(x) = x− 2.

  Współczynnik a wyznaczymy z warunku f(6) = 1 .

   a 1 = f(6) = -- ⇒ a = 4. 4

   
  Odpowiedź: f(x ) = -4-- x−2

 • Wykres funkcji f(x) powstaje z wykresu funkcji 4 x przez przesunięcie o 2 jednostki w prawo.
  PIC

 • Aby pokazać, że funkcja nie jest monotoniczna musimy pokazać, że nie jest ani malejąca ani rosnąca. Łatwo znaleźć odpowiednie punkty
  4 = f(3) > f(0) = − 2 − 2 = f(0) < f (− 2) = − 1.

  Pierwsza nierówność oznacza, że funkcja nie jest malejąca, druga, że nie jest rosnąca.

Wersja PDF
spinner