/Szkoła średnia/Funkcje/Różne

Zadanie nr 5311825

Oblicz granicę funkcji  ∘3 ---------- lxi→m4 6+ lo g2x .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Ponieważ podana funkcja jest ciągła, możemy obliczyć granicę wstawiając do wzoru:

 ∘ ---------- ∘ ---------- √ ------ lim 3 6 + log2 x = 36 + log 24 = 36 + 2 = 2 . x→4

 
Odpowiedź: 2

Wersja PDF
spinner