/Szkoła średnia/Funkcje/Różne

Zadanie nr 9566993

Oblicz granicę  ---3x--- xl→im−∞ log(1−x) .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Ponieważ

 lim 3x = 0 x→ −∞ lim log(1 − x) = +∞ , x→ −∞

mamy

 x lim ----3------= lim 3x ⋅ lim ----1------= 0⋅0 = 0. x→− ∞ log(1 − x) x→− ∞ x→ − ∞ log(1 − x)

 
Odpowiedź: 0

Wersja PDF
spinner