/Szkoła średnia/Geometria/Stereometria/Inne bryły/Wielościany

Zadanie nr 8516704

Z drewnianego sześcianu o krawędzi długości 6 cm wycięto ostrosłup prawidłowy czworokątny o wysokości równej krawędzi sześcianu. Otrzymano w ten sposób bryłę, której widok z dwóch stron przedstawiono na rysunku. Jaką objętość ma ta bryła? Zapisz obliczenia.


PIC


Wersja PDF

Rozwiązanie

Objętość pełnego sześcianu jest równa

 3 3 6 = 21 6 cm ,

a objętość wyciętego ostrosłupa jest równa

1 --⋅62 ⋅6 = 36⋅ 2 = 72 cm 3. 3

Objętość bryły jest więc równa

 3 V = 21 6− 72 = 144 cm .

 
Odpowiedź:  3 144 cm

Wersja PDF
spinner