Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Zadanie nr 9729686

Pan Kwiatkowski i pan Kowalski wpłacili swoje oszczędności o łącznej wartości 10 000 zł do różnych banków. Pan Kwiatkowski ulokował swoje oszczędności w banku, w którym oprocentowanie rocznie wynosiło 12% zaś pan Kowalski - w banku, który proponował oprocentowanie roczne w wysokości 14%. Po roku łączna kwota odsetek wynosiła 1384 zł. Ile złotych ulokował w banku każdy z panów?

Wersja PDF
Rozwiązanie

Powiedzmy, że pan Kwiatkowski wpłacił x złotych, a pan Kowalski 10 000− x . Mamy wtedy równanie

0,12x + 0,14 (10000 − x) = 1384 1400 − 138 4 = 0,14x − 0 ,1 2x 16 = 0,0 2x ⇒ x = 800.

Zatem pan Kwiatkowski ulokował 800zł, a pan Kowalski 9200zł.  
Odpowiedź: Kwiatkowski: 800zł, Kowalski: 9200zł.

Wersja PDF
Twoje uwagi
Nie rozumiesz fragmentu rozwiązania?
W rozwiązaniu jest błąd lub literówka?
Masz inny pomysł na rozwiązanie tego zadania?
Napisz nam o tym!