/Szkoła średnia/Równania/Kwadratowe/Z parametrem/Liczba pierwiastków

Zadanie nr 8979966

Wyznacz taki współczynnik b aby funkcja  2 f(x ) = x + bx + 1 miała jedno miejsce zerowe.

Wersja PDF

Rozwiązanie

To ile miejsc zerowych ma funkcja kwadratowa zależy od znaku Δ –y. Liczymy

Δ = b 2 − 4 = (b− 2)(b+ 2).

Równanie ma jedno miejsce zerowe, jeżeli Δ = 0 , czyli b = 2 lub b = − 2 .  
Odpowiedź: b = 2 lub b = − 2

Wersja PDF
spinner