/Szkoła średnia/Równania/Układy równań/Stopnia 2/Z parametrem

Zadanie nr 9562834

 • Wyznacz wszystkie liczby m , dla których istnieją dwie liczby rzeczywiste, których suma i iloczyn są równe m .
 • Uzasadnij, że jeżeli suma i iloczyn dwóch liczb rzeczywistych jest równa liczbie dodatniej m , to suma sześcianów tych liczb jest nie mniejsza niż 16.
Wersja PDF

Rozwiązanie

 • Jeżeli a i b są liczbami o podanej własności, to mamy układ równań
  { a + b = m ab = m .

  Podstawiając a z pierwszego równania do drugiego mamy

  (m − b)b = m ⇒ b2 − bm + m = 0.

  Równanie to ma rozwiązanie jeżeli Δ ≥ 0 . Zatem

   2 m − 4m ≥ 0 m (m − 4) ≥ 0.

  Stąd m ∈ (− ∞ ,0⟩ ∪ ⟨4,∞ ) .  
  Odpowiedź: m ∈ (− ∞ ,0⟩∪ ⟨4,∞ )

 • Obliczmy sumę sześcianów liczb a i b takich, że a+ b = m i ab = m .
  a3 + b3 = (a + b)(a2 + b2 − ab) = 2 2 2 = (a + b)((a + b) − 3ab) = m (m − 3m ) = m (m − 3).

  Na mocy poprzedniego podpunktu wiemy, że m ≥ 4 zatem

   2 m (m − 3) ≥ 16 ⋅1 = 16.
Wersja PDF
spinner