Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Równania/Z wartością bezwględną/Wymierne

Wyszukiwanie zadań

Dany jest wielomian  8 5 W (x) = 5x + 8x określony dla dowolnej liczby rzeczywistej x . Wyznacz wszystkie wartości parametru m , dla których równanie

 ( ) --|x|-- W 1 + |x| = m

ma przynajmniej jedno rozwiązanie rzeczywiste.

Dane jest równanie ||2 || x + 3 = p z niewiadomą x . Wyznacz liczbę rozwiązań tego równania w zależności od parametru p .

Ukryj Podobne zadania

Wyznacz te wartości parametru m , dla których równanie ||x−1|| |x+1|+ m = 0 z niewiadomą x ma dokładnie jedno rozwiązanie.

spinner