/Szkoła średnia/Zadania z treścią/Procenty/Liczba osób

Zadanie nr 2575882

W sondażu na temat budowy marketu przeprowadzonym przez lokalną gazetę w pewnym mieście, wypowiedziało się 450 osób. 60% badanych, w tym 40% handlowców, wypowiedziało się przeciw tej budowie. Pomiędzy zwolennikami budowy znalazło się 5% handlowców.

 • Oblicz, ilu handlowców uczestniczyło w sondażu.
 • Oblicz, jaki procent handlowców wypowiedział się za budową marketu.
Wersja PDF

Rozwiązanie

 • Przeciw budowie opowiedziało się
  60% ⋅450 = 0,6 ⋅450 = 270

  osób. W tym było

  40% ⋅270 = 0,4 ⋅270 = 108

  handlowców. Zwolenników budowy było

  450 − 2 70 = 180,

  w tym

  5% ⋅180 = 0,0 5⋅18 0 = 9

  handlowców. Razem handlowców było 108 + 9 = 11 7 .  
  Odpowiedź: 117

 • Z poprzedniego podpunktu szukany procent wynosi
   9 1 ---- = --- ≈ 7,7% . 1 17 1 3

   
  Odpowiedź: 113% ≈ 7,7%

Wersja PDF
spinner