/Szkoła średnia/Prawdopodobieństwo/Z definicji/Zbiory liczb/Własności cyfr

Zadanie nr 5240278

Ze zbioru wszystkich liczb naturalnych dwucyfrowych losujemy jedną liczbę. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia A polegającego na tym, że wylosowana liczba ma w zapisie dziesiętnym nieparzystą cyfrę jedności, oraz parzystą cyfrę dziesiątek.

Wersja PDF

Rozwiązanie

Wszystkich liczb dwucyfrowych jest

|Ω | = 99 − 9 = 90,

a liczb dwucyfrowych spełniających warunki zadania jest

4 ⋅5 = 20

(cyfrę dziesiątek możemy wybrać na 4 sposoby – nie może być 0, a cyfrę jedności na 5 sposobów). Interesujące nas prawdopodobieństwo jest więc równe

20-= 2. 90 9

 
Odpowiedź: 2 9

Wersja PDF
spinner